Kurs nurkowy Junior Open Water Diver Nitrox jest pierwszym stopniem w edukacji każdego młodego nurka.
Podczas szkolenia Junior OWD Nitrox nauczysz się procedur bezpiecznego nurkowania oraz poznasz podstawowe zasady poruszania się pod wodą do głębokości 12 metrów i będziesz mógł używać mieszaniny oddechowej jaką jest Nitrox.
Podstawowy kurs Junior OWD Nitrox jest bazą, po której będziesz mógł dalej rozwijać swoje umiejętności w późniejszym czasie np. szkolenie w nurkowaniu w suchym skafandrze, Junior Advanced Open Diver i wielu innych.
Program szkolenia przygotowany jest w taki sposób aby nikt nie miał problemów z jego zrozumieniem.

owd-dla-dzieci-lublin
owd-kurs-nurkowy-lublin
Cel szkolenia
 • Program ten zapewnieni dzieciom wszechstronny trening, aby mogły zostać płetwonurkiem i nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu nurkowego.
 • Kładziemy szczególny nacisk na przekazanie wiedzy i wyrobienie podstawowych umiejętności, jak również na rozwinięcie poczucia pewności i odpowiedzialności, niezbędnych do bezpiecznego rozpoczęcia przygody z nurkowaniem i odkrywaniem podwodnego świata.
 • Ukończenie tego szkolenia uprawnia Cię do nurkowania w wodach otwartych na maksymalną głębokość nieprzekraczającą 12 metrów z wykorzystaniem nitroxu z zawartością tlenu do 40% pod nadzorem osoby dorosłej, która ma poziom certyfikacji Open Water Diver lub wyższy.
 • Celem tego programu jest zakwalifikowanie dzieci do udziału w formach aktywności nurkowych, gdzie mają one zawsze zapewnione odpowiednie wsparcie powierzchniowe, gdzie nie są wymagane przystanki dekompresyjne w wodzie, oraz w warunkach, które są takie same lub lepsze niż warunki, w których odbywało się szkolenie.

Wymagania wiekowe:

 • Musisz mieć ukończone minimum 10 lat aby uzyskać certyfikat nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów.

Program szkolenia musi obejmować:

 • zajęcia teoretyczne ( 5 wykładów zakończonych egzaminem pisemnym w formie testu uzyskując minimum 80%)
 • zajęcia praktyczne w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych)
 • nurkowania w wodach otwartych
junior-open-water-diver
kurs-nurkowy-dla-dzieci

Przykładowe tematy poruszane na zajęciach teoretycznych z podręcznika Junior Open Water Diver:

 • Pochodzenie nurkowania z akwalungiem
 • Sprzęt nurkowy
 • Aspekty fizyczne środowiska nurkowego
 • Fizjologia
 • Urazy ciśnieniowe
 • Problemy fizjologiczne związane ze zwiększonym ciśnieniem parcjalnym gazów i rozpuszczalność gazów
 • Pierwsza pomoc i leczenie choroby dekompresyjnej
 • Nurkowanie
 • Zarządzanie gazem
 • Tabele nurkowe
 • Nitrox

Przykładowe ćwiczenia praktyczne w wodach ograniczonych (warunkach basenowych) i wodach otwartych:

1.Pływanie po powierzchni:

 • Przepłynięcie po powierzchni 50 metrów w sprzęcie nurkowym z co najmniej czterokrotną zamianą automatu na rurkę i rurki na automat w trakcie płynięcia.
 • Przepłynięcie po powierzchni na plecach (twarzą w dół) w sprzęcie nurkowym dystansu 30 metrów.
 • Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie nurkowym w pozycji głową do przodu dystansu 30 metrów.
 • Ćwiczenie kontroli pływalności i utrzymywanie właściwej pozycji ciała na powierzchni.
 • Ćwiczenie szybkiego zwalniania system balastowego na powierzchni.
 • Używanie maski i opróżnianie wody z maski.
 • Używanie rurki i opróżnianie wody z rurki.
 • Przepłynięcie pod wodą, odnalezienie maski z rurką, założenie maski pod wodą, wydmuchanie wody z maski, częściowe wydmuchanie wody z rurki w trakcie wynurzenia.
 • Wykonanie bocznego kontrolowanego wynurzenia awaryjnego (ESA).
 • Symulacja pionowego kontrolowanego wynurzenia awaryjnego (ESA) podczas płynięcia w sprzęcie ABC z głębszego końca basenu.
 • Zdjęcie i założenie sprzętu nurkowego pod wodą, na dnie, na głębokości nie większej niż 6 metrów.
 • Wykonać awaryjne dzielenie się powietrzem (oddychanie partnerskie z jednego automatu).
 • Przećwiczenie z partnerem komunikacji za pomocą sygnałów manualnych.
 • Na powierzchni, zdjęcie i założenie sprzętu nurkowego.
 • Na powierzchni, ćwiczenie usuwania wody z ustnika automatu oddechowego oraz rurki.
 • Zademonstrowanie przynajmniej dwóch technik pływania w płetwach.
 • Umiejętność prawidłowego wyważenia.
 • Zademonstrowanie prawidłowych procedur zanurzenia i wynurzenia.
 • Zademonstrowanie pod wodą, w sprzęcie SCUBA, zalania i oczyszczenia maski, wyjęcia z ust i przedmuchania automatu oddechowego oraz odnalezienia automatu oddechowego, ponownego umieszczenia w ustach, oczyszczenia i wznowienia oddychania z tego automatu.
 • Zademonstrowanie pod wodą, w sprzęcie nurkowym, podczas spoczynku, zdjęcia maski i kontrolowanego oddychania bez maski a następnie ponownego założenia i oczyszczenia maski z wody.
 • Zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą i na powierzchni.
 • Ćwiczenie kontroli pływalności i prawidłowej pozycji ciała pod wodą.
 • Oddychanie z alternatywnego źródła powietrza (octopus, zapasowy drugi stopień, inne alternatywne źródło powietrza)
 • Zademonstrować umiejętność prostej nawigacji pod wodą bez użycia kompasu.
 • Wypuścić boję znacznikową/worek wypornościowy.
 • Zademonstrować umiejętność ustalenia dodatniej pływalności na powierzchni wody przy użyciu inflatora oraz poprzez ustne nadmuchanie BCD (kamizelki ratunkowo – wypornościowej)

Techniki asystowania nurkowi:

 • Pomoc partnerowi:
  Symulowanie sytuacji pomocy zmęczonemu nurkowi przez asystowanie mu/jej podczas wynurzenia na powierzchnię, ustalenie dodatniej pływalności oraz holowanie nurka po powierzchni na dystansie 9 metrów dwoma metodami: techniką pod ramię oraz techniką pchania przed sobą za płetwy.
 • Samopomoc:
  Usuwanie skurczu.
nurkowanie-lublin-owd
nurkowanie-dla-dzieci-lubli
kurs-nurkowy-lublin
nurkowanie-extreme-divers-l
kurs-owd-lublin
kursy-nurkowe-lublin

Program Open Water Diver na wodach otwartych obejmuje:

 • Co najmniej 80 minut czasu dennego podczas nurkowań w wodach otwartych
 • Minimum 6 – 8 nurkowań ze sprzętem nurkowym
 • Czas denny podczas każdego nurkowania nie krótszy niż 20 minut

Pierwsze dwa nurkowania w wodach otwartych wykonamy w zakresie głębokości od 6 do 9 metrów.
Kolejne nurkowania wykonamy w zakresie głębokości od 9 do 12 metrów.
Żadne nurkowanie treningowe podczas tego szkolenia nie przekroczy głębokości 12 metrów.
Podczas nurkowań wykonamy odpowiednie przystanki bezpieczeństwa.
W jednym dniu zrobimy maksymalnie trzy (3) nurkowania w wodach otwartych.
Podczas wszystkich nurkowań będziemy używać tabel IANTD do planowania nurkowania, lub jako dodatkowe zabezpieczenie podczas nurkowań wykonywanych z komputerem lub planowanych za pomocą odpowiednich programów komputerowych.
Podczas wszystkich nurkowań prędkość wynurzania nie może przekraczać 9 metrów na minutę.

Przed i po każdym nurkowaniu w wodach ograniczonych (basenowych) lub w wodach otwartych będą demonstrowane następujące czynności:

 • umiejętność prawidłowego konfigurowania sprzętu
 • składanie i rozkładanie sprzętu nurkowego
 • przeprowadzenie sprawdzenia wzajemnego przed nurkowaniem, przed wejściem do wody i w wodzie
 • prawidłowe Wejście i wyjście z wody
 • obsługa sprzętu po nurkowaniu

Cena kursu zawiera:

 • Zestaw Szkoleniowy IANTD Junior Open Water Diver Student Kit w wersji elektronicznej
 • Kompletny sprzęt nurkowy (oprócz ABC- maski, fajki, płetw)
 • Opiekę wykwalifikowanego instruktora
 • Wejścia na basen
 • Zajęcia teoretyczne
 • Zajęcia nad jeziorem
 • Dostęp do multimedialnej wersji Logbooka na Tablet lub Smartphonie
 • Certyfikat nurkowy w wersji plastikowej
 • Certyfikat nurkowy na twój Tablet lub Smartphone
nurkowanie-lublin-extreme
szkolenie-nurkowe-lublin

Cena kursu nie zawiera:

 • Zakwaterowania i wyżywienia nad jeziorem. Odległość od Lublina to zaledwie 45 km
 • Transportu na basen i nad jezioro.

 

Po uzyskaniu podstawowego stopnia płetwonurka Junior OWD możesz doskonalić swoje umiejętności poprzez szkolenia specjalistyczne takie jak nurkowanie głębokie, wrakowe, nawigacyjne lub inne.
Kurs Junior OWD to dopiero początek Twojej przygody z nurkowaniem.
Więcej o kolejnych szkoleniach doskonalących Twoje umiejętności znajdziesz w dziale SZKOLENIA.

Nurkowania wykonywane są w naszej bazie nurkowej nad Jeziorem Piaseczno koło Łęcznej w miejscowości Rozłupcie Pierwsze

Istnieje możliwość ukończenia kursu na innym akwenie lub podczas wyjazdów nurkowych.