Rescue Diver

Ten kurs jest skierowany do nurków, którzy chcą osiągnąć wysoki poziom kompetencji, poszerzając swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
Szkolenie kładzie nacisk na zapobieganie niezamierzonym obrażeniom, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i dobre samopoczucie innych nurków.
Podczas tego kursu dowiesz się, jak skutecznie i efektywnie przeprowadzać akcje ratownicze i udzielać nurkom pomocy, w jaki sposób radzić sobie z sytuacjami awaryjnymi wymagającymi pomocy medycznej, niezamierzonymi obrażeniami podczas nurkowania a także jak zapewnić odpowiednie środki pierwszej
pomocy.
Prawdopodobnie to właśnie ten kurs jest najważniejszą częścią szkolenia dla rozwoju wszystkich nurków IANTD.
Program dotyczy najnowszych usystematyzowanych metod opieki nad ofiarami niezamierzonych urazów podczas nurkowania z akwalungiem, generowanych przez bezpośredni lub pośredni wpływ ciśnienia, urazy spowodowane przez niebezpieczne formy życia morskiego, a także utonięcie, hipotermię, omdlenie i inne.
Kurs wymaga dużego zaangażowania i znacznego poziomu wydajności a także realistycznych treści, podejścia i postępowania podczas scenariuszy treningowych. Program powinien być postrzegany jako wyzwanie i narzędzie rozwoju rozwoju osobistego.

kurs-rescue-diver-lublin
kurs-rescue-diver-lublin-2
Cel szkolenia
 • Ten kurs ma na celu rozwijanie umiejętności w zakresie ratownictwa i samo ratownictwa
 • Zwiększenie wiedzy uczestników na temat bezpieczeństwa nurkowania;
 • Rozwijanie umiejętności przewidywania, zapobiegania i zarządzania kryzysowego w scenariuszach nurkowych;
 • Szkolenie nurków w zakresie skutecznych technik ratunkowych i umiejętności pierwszej pomocy, w sytuacjach specyficznych dla nurkowania.

Wymagania:

 • Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat i jest wymagana zgoda rodziców lub opiekunów
 • Kandydat ma ukończone 18 lat i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów
 • IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny poziom certyfikacji lub musi przedstawić dowód, że ma zalogowanych co najmniej dziesięć (10) nurkowań
 • IANTD Diving First Aid lub równoważny poziom certyfikacji
 • IANTD Oxygen Administrator lub równoważny poziom certyfikacji
 • IANTD CPR lub równoważny poziom certyfikacji

Program szkolenia musi obejmować:

 • zajęcia teoretyczne (wykład zakończony egzaminem pisemnym w formie testu uzyskując minimum 80%)
 • zajęcia praktyczne w wodach ograniczonych lub otwartych do momentu prawidłowego opanowania wszystkich ćwiczeń
kurs-rescue-diver-lublin-3
rescue-diver-nurkowe-ranczo

Przykładowe ćwiczenia praktyczne kursu Rescue Diver:

 • Zaginiony Nurek
 • Ćwiczenie działania w sytuacjach awaryjnych
 • Asysta zmęczonemu nurkowi pod wodą
 • Asysta zdezorientowanemu nurkowi
 • Pomoc zmęczonemu nurkowi na powierzchni z wykorzystaniem techniki popychania za płetwy oraz holowania nurka
 • Korzystanie z przedmiotów, które można podać ratowanemu z pomostu lub z łodzi, np. boi, koła ratunkowego
 • Wykorzystanie przedmiotów, które można podać ratowanemu w wodzie
 • Blokowanie i ochrona przed spanikowanym nurkiem
 • Sposoby uchwycenia nurka: za sprzęt/za klatkę piersiową, kontrolowanie uchwytu.
 • Ratowanie szamoczącej się, spanikowanej ofiary
 • Ratowanie rannego lub nieprzytomnego nurka – wydobycie z dna na powierzchnię
 • Prowadzenie sztucznego oddychania na powierzchni wody, “dosie-doe” i inne sposoby podtrzymywania ratowanego nurka umożliwiające prowadzenie oddychania metoda usta – usta
 • Usunięcie sprzętu i przetransportowanie nurka na stabilną platformę i / lub nabrzeże. (Ćwiczenie metod szybkiego zdejmowania sprzętu i technik wyciągania ofiary z wody)
 • Symulacja resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR) i wezwania pomocy medycznej

Cena kursu 1250 PLN zawiera:

 • Zestaw Szkoleniowy IANTD Rescue Diver w wersji elektronicznej
 • Opiekę wykwalifikowanego instruktora
 • Zajęcia teoretyczne
 • Zajęcia praktyczne
 • Certyfikat nurkowy w wersji plastikowej
 • Dyplom ukończenia kursu
 • Certyfikat nurkowy na twój Tablet lub Smartphone
20190223_131459
kurs-rescue-diver-lublin-5

Cena kursu nie zawiera:

 • Zakwaterowania i wyżywienia nad jeziorem. Odległość od Lublina to zaledwie 45 km
 • Transportu nad jezioro

Nurkowania wykonywane są w naszej bazie nurkowej nad Jeziorem Piaseczno koło Łęcznej w miejscowości Rozłupcie Pierwsze

Istnieje możliwość ukończenia kursu na innym akwenie lub podczas wyjazdów nurkowych.