colorful scuba tanks

Napełnianie butli nurkowych

Posiadamy sprężarkę renomowanej włoskiej firmy Coltri MCH 16/ETS Super Silent Evo (w wyciszonej obudowie) do napełniania zestawów butlowych powietrzem.
Sprężarka posiada wydajność 315 l / min. i napełnia butle do ciśnienia maksymalnego 330 bar.
Posiada rozbudowaną filtrację powietrza.
Posiadamy mieszalnik nitroksowy do 40 % tlenu.
Mieszaniny o zawartości tlenu powyżej 40% przygotowujemy parcjalnie.
Sprężarka połączona jest z bankiem powietrza (4 butle 50 litrów 300 bar), co daje nam bardzo szybką możliwość napełniania butli bez zbędnego czekania.
Cały ten zestaw posiada długie węże do napełniania butli więc nie musisz nawet zdejmować swoich butli ze stołu nurkowego czy wyjmować z samochodu.

Napełniamy butle:

 • Powietrze
 • Nitrox do 40%
 • Nitrox powyżej 40 %
 • Tlen
 • Argon
 • Hel

Ważne informacje

Wszystkie butle które napełniamy muszą posiadać ważną legalizacje zgodnie z obowiązującymi normami.

Zgodnie z normami PN-EN 1968:2002(U); PN-EN 1968:2002/A1:2006 (U); PN-EN 1802:2002(U) PN-EN 1803:2002 (U); PN-EN ISO 11623:2002(U) oraz procedurą PS-01/35 Urzędu Dozoru Technicznego i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.7.12.2012 butle nurkowe należy poddawać badaniu co:

 • 2 lata (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)
 • Butle z oznaczeniem CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy.

Nowe butle nie posiadające wybitej daty następnego badania mogą być używane bez badania UDT przez okres pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE:

 • 2 lat od daty produkcji (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat od daty produkcji (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)

Po przekroczeniu tego czasu butle należy poddać badaniu.

Cennik napełniania butli

Cena

Powietrze do 200 bar

Pojemność butli w litrach x 2 PLN

Powietrze do 300 bar

Pojemność butli w litrach x 3 PLN

Nitrox do 40% tlenu

Pojemność butli w litrach x 2,50 PLN

Nitrox 40 – 50% tlenu (butle 7 L i powyżej)

Pojemność butli w litrach x 4,00 PLN

Nitrox 50 – 99% tlenu (butle 7 L i powyżej)

Pojemność butli w litrach x 5,00 PLN

Tlen (butle 7 L i powyżej)

Pojemność butli w litach x 5,00 PLN

Tlen (butle 3 L)

25,00 PLN

Hel

0,40 PLN za 1 litr

W przypadku napełniania TMX do butli mniejszych niż 4L dodajemy usługę blenderską w wysokości 30 PLN.

Umów się na napełnianie

Zarezerwuj sobie dzień i godzinę przyjazdu żeby nie czekać tylko być obsłużonym od ręki.

Nasza sprężarka będzie czekała na Ciebie.

Wyślij wiadomość